Friday, 23 January 2015

penisbatan istri kepada suami, rek

Bismillaah

Pertanyaan ketiga :
Di sebagian negara banyak terjadi wanita muslimah menisbahkan namanya pada nama suami. Misalnya Zainab menikah dengan Zaid, apakah boleh dia menulis namanya 'Zainab Zaid', ataukah itu adat kebiasaan asing yang harus dijauhi?

Jawab :
Tidak boleh seseorang menisbahkan nama kepada selain orangtuanya,
Allah Ta'ala berfirman :
ﺍﺩﻋﻮﻫﻢ ﻟﺄﺑﺎﺉﻫﻢ ﻫﻮ ﺃﻗﺴﻄ ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﻪ
"Panggillah mereka dengan (sebutan nama) bapak" mereka, hal itu lebih adil di sisi Allah".

Dan ada ancaman keras kepada orang yang menisbahkan nama kepada selain nama bapaknya.
Oleh karena itu tidak boleh wanita menisbahkan namanya dengan nama suami seperti kebiasaan kuffar dan orang-orang muslim yang tasyabbuh dengan mereka.

Ketua: Abdul Aziz bin Baz
Wakil ketua: Abdul Aziz Alu Syaikh
Anggota :
Abdullah bin Ghudayan
Sholeh Alfauzan
Bakr Abu Zaid

Diterjemahkan oleh Al Ustadzah Ummu Abdillah Zainab bintu Ali hafizhahallah
Sumber : Sahab.net

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment