Tuesday, 16 June 2015

tidak ada paksaan dalam beragama, rek

Bismillaah

Pertanyaan:
Apa yang dimaksud dengan firman Allah Ta’ala:
(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)

"Tidak ada paksaan dalam agama." ?

Jawaban:
Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak ada satu orang pun yang masuk kecuali di atas kesukaannya, jika dia tidak suka maka diambil darinya perjanjian sebagai dzimmi* dan dia serahkan jizyah** dan dibiarkan jika dia seorang ahli kitab, jika dia bukan ahli kitab maka boleh jadi dia masuk Islam, dan boleh jadi dia dibunuh atas kesyirikannya, adapun jika dia masuk ke dalam Islam dan menjadi murtad maka wajib baginya untuk dibunuh:
«مَن بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلُوه»
"Barangsiapa yang mengganti agamanya maka kalian bunuhlah dia".

Wajib baginya dibunuh karena dia telah mengenal kebenaran, dan mengakui bahwa Islam adalah benar dan juga orang ini akan menipu lainnya yang akan mencontoh kepadanya maka wajib dibunuh, jadilah agama sebagai permainan, tidak, agama tidak boleh dipermainkan:
(وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [سورة آل عمران : 72]

Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya): "Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran)." [Qs. Ali Imron: 72]

Maka orang yang murtad akan menjadi percontohan bagi yang lainnya maka wajib dibunuh sebagai bentuk pencegahan bagi kejelekannya, adapun sebelum masuk ke dalam Islam maka dia tidaklah dipaksa; akan tetapi diterapkan padanya hukum syar'i selain bunuh, dan sebagian ulama ada yang berpendapat:

Jizyah diambil dari setiap orang kafir, sama saja apakah dia seorang ahli kitab atau bukan ahli kitab, dan ini adalah pendapat yang kuat.

Sumber:
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14637

* Dzimmi yaitu orang kafir yang dibawah perjanjian hidup damai bersama muslim.
** Jizyah ialah sejumlah harta yang harus diserahkan oleh orang kafir kepada pemerintah muslim yang besarnya ditetapkan oleh penguasa muslimin.

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment