Wednesday, 26 October 2016

akibat berpaling dari atsar salaf, rek

Bismillaah

Asy-Syaikh al-'Allamah Zaid al-Madkhali rahimahullah berkata:

Barang siapa berpaling dari atsar dan tumbuh dengan ucapan tokoh tertentu dan pemikiran mereka yang rendahan, niscaya dia akan sesat dan menyesatkan.

at-Ta'liqatul Lathifah hal. 26

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment