Saturday, 22 October 2016

keadaan mubtadi', rek

Bismillaah

Al-Imam asy-Syathibi rahimahullah berkata:

Ahli bid'ah lebih mengedepankan hawa nafsunya di atas petunjuk Rabb-nya, sehingga ia menjadi manusia yang paling sesat dalam keadaan mengira di atas petunjuk.

Sumber: al-I'tisham 1/68

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment