Sunday, 16 October 2016

tidak menyesali apa yang telah terjadi, rek

Bismillaaah

Berkata Al-Hafizh Ibnul Qayyim rahimahullah:

Apa yang telah lalu tidak akan tertolak dengan kesedihan akan tetapi dengan keridhaan, pujian (kepada-Nya), kesabaran, beriman kepada takdir dan ucapan hamba:

قَدَرُ اللّٰهِ وَمَا شَآءَ فَعَلَ

"itu adalah takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki, Dia berhak melakukannya."

Zaad Ma'ad (2/327)

No comments:

Post a Comment