Saturday, 12 November 2016

berlapang dada, rek

Bismillaah

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah:

Demikianlah dan aku dalam kelapangan dada bagi siapa pun yang berseberangan dengan aku maka sejatinya sekalipun dia melampaui batasan-batasan Allah tentang aku dengan takfir (pengkafiran) atau tafsiq (pemfasikan) atau kedustaan atau ashobiyyah jahiliyah (fanatisme jahiliyah); maka aku tidak akan melampaui batas-batas Allah padanya.

Bahkan aku akan memastikan apa yang aku ucapkan dan aku perbuat serta aku akan menimbangnya dengan timbangan keadilan, dana aku jadikan ia mengikuti Al-Kitab yang telah Allah turunkan dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pemberi keputusan tentang apa yang mereka perselisihkan. »

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•

Majmu' Al-Fatawa (3/245).

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment