Saturday, 24 December 2016

mencari ridha allah, rek

Bismillaah

Berkata Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin rahimahullah:

Kalau sekiranya seorang insan mendengarkan apa yang diucapkan manusia dan apa yang mereka ungkapkan dengannya tentulah dia tidak akan dapat berjalan selangkah pun, akan tetapi engkau hendaknya memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan seseorang menjadikanmu khawatir, 

karena berucap untuk mendapatkan keridhaan Allah 'Azza wa Jalla, dan jika engkau mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia niscaya Allah akan ridha kepadamu dan Allah akan jadikan manusia ridha kepadamu, dan Allah akan cukupkan engkau dari keinginan mereka.

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment