Sunday, 1 January 2017

keutaamaan pembawa sunnah, rek

Bismillaah

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata : "Demi Allah, aku yakin saat ini, tidak ada seorangpun yang lebih diharapkan kematiannya diatas muka bumi ini oleh syaithan melebihi kematianku"

Seseorang menimpali: "Mengapa?"

Ibnu Abbas menerangkan: "Demi Allah, bermacam-macam bid'ah telah bermunculan dari arah timur dan barat. Lalu bid'ah tersebut dibawa oleh seseorang sampai dihadapanku. Disaat bid'ah itu sampai dihadapanku, aku bergegas membungkamnya dengan Sunnah. Maka Sunnah memadamkannya".

al-Lalika'i didalam I'tiqad Ahlus Sunnah (1/55, No. 12). (Bantahan al-Allamah Ubaid al-Jabiry terhadap kaedah bid'ah Ali al-Halaby, halaman 5-6)

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment