Saturday, 7 January 2017

mensyukuri orang yang memberi faedah ilmiah, rek

Bismillaah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها.

"Siapa saja yang memberi faedah orang lain tentang masalah agama, maka dia adalah gurunya dalam masalah tersebut."

Majmu'ul Fatawa, jilid 11 halaman 512

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment