Tuesday, 10 January 2017

tanda seorang hamba ditelantarkan, rek

Bismillaah

Ma'ruf al-Karakhy rahimahullah berkata:

كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله له.

"Perkataan seorang hamba dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya adalah bentuk penelantaran dari Allah terhadap dirinya."

Thabaqat al-Hanabilah, jilid 2 halaman 481

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment