Saturday, 29 April 2017

kedunguan yang paling parah, rek

Bismillaah

Asy-Syaikh Abdurrahman bin Yahya al-Mu’allimy rahimahullah berkata:

ومن شكّٙكٙتٔه الشُبهات فيما قد عٙلِمٙه يقينا يعد عند العقلاء أحمق!

"Siapa yang dibuat ragu oleh berbagai syubhat (kerancuan) pada perkara-perkara yang telah dia ketahui kebenarannya dengan yakin, maka orang seperti ini menurut orang-orang yang berakal adalah seorang yang dungu."

Haqiqatut Ta'wil, halaman 69

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment