Sunday, 16 April 2017

senjata orang yang dengki, rek

Bismillaah

Al-Qadhy Abu Bakr Ibnul 'Araby rahimahullah berkata:

والناس إذا لم يجدوا عيباً لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عُيوباً.

"Manusia jika tidak menjumpai aib pada seseorang ketika kedengkian dan permusuhan terhadapnya menguasai mereka, maka mereka akan mengada-ngadakan aib yang mereka tuduhkan secara dusta terhadapnya."

Al-'Awashim minal Qawashim, jilid 1 halaman 244

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment