Friday, 7 April 2017

tidak memberatkan tuan rumah ketika bertamu

Bismillaah

Dahulu kebiasaan Abul Aliyah rahimahullah jika beliau berkunjung ke sebagian sahabatnya beliau mengatakan:

لا تتكلفوا لنا، أطعمونا من طعام البيت!

"Janganlah kalian memberatkan diri untuk menjamu kami, jamulah kami dengan makanan yang ada di rumah saja!"

Al-Ma’rifatu wat Tarikh, jilid 3 halaman 24

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment