Thursday, 12 October 2017

tentang indahnya memiliki anak-anak perempuan, rek

Bismillaah

Dikatakan dalam sebuah perumpamaan tentang anak perempuan: "Seorang lelaki tetap dianggap mandul hingga dia dikaruniai anak-anak perempuan meskipun dia sudah memiliki seratus anak lelaki."

Zaki Mubarak (seorang penyair dari Mesir, wafat tahun 1952) berkata:

"Manakala aku sakit, maka hanya Karimah (anak perempuannya) yang selalu bertanya tentang keadaanku, sementara anak-anak lelakiku tidak pernah bertanya."

Dalam diri anak perempuan terdapat kelembutan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali bagi orang yang memiliki anak perempuan.

Sebagian bangsa Arab di masa jahiliyah mengucapkan selamat atas kelahiran anak perempuan dengan berkata:
هنيئا لك النافجة.."
"Selamat ,engkau mendapatkan Nafijah!"
(Nafijah adalah tempat minyak kesturi,atau pula awan yang mengandung banyak air hujan).

Ya'qub bin Bukhtan berkata:
"Aku dikaruniai tujuh orang anak perempuan, maka setiap kali aku dikaruniai anak perempuan, aku mendatangi Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, maka beliau berkata kepadaku:

"Wahai Abu Yusuf! Para nabi merupakan ayah-ayah dari anak-anak perempuan."

Maka ucapan itu menghilangkan kegundahanku.

Dikatakan pula: "Anak-anak lelaki adalah kenikmatan dan anak-anak perempuan adalah kebaikan.Allah Ta'ala menghisab sebuah kenikmatan dan memberi pahala atas kebaikan."

Seorang penyair berkata:
إن البنات ذخائرٌ من رحمةٍ
وكنوزُ حبِّ صادقٍ و وفاءِ
"Sesungguhnya anak perempuan merupakan
simpanan kasih sayang dan harta karun dari kecintaan yang menyertai dan kesetiaan yang murni."

Maka anak perempuan merupakan perhiasan, penghibur, dan penghantar kebahagiaan bagi setiap orang yang berbuat baik kepadanya.

Wallahu a'lam.

****

‎قيل في البنات؛- لا يزال الرجل عقيمًا من الذراري؛ حتى يوهب البنات، وإن كان له مئة من الأبناء..

- ويقول زكي مبارك: حين أمرض تكون كريمة (ابنته) هي التي تسأل عني وأبنائي لا يسألون!!

وفي البنات رفق لا يعرفه إلا من عنده بنات..- كانت العرب في الجاهلية تهنئ بالبنت: هنيئا لك النافجة..)والنافجة: وعاء المسك.. والسحابة كثيرة المطر(.-

قال يعقوب بن بختان: وُلد لي سبع من البنات؛ فكنت كلما وُلد لي بنت دخلت على أحمد بن حنبل؛ فيقول لي: يا أبا يوسف! الأنبياء آباء البنات.. فكان قوله يُذهب همي..- وقيل: البُنوة نعمة، والبنات حسنات، والله يحاسب على النعمة، ويجازي على الحسنات.-
ويقول الشاعر:إن البنات ذخائرٌ من رحمةٍوكنوزُ حبِّ صادقٍ ووفاءِفالبنت زينة وأُنس وسعادة؛ لمن أحسن إليها.والله أعلم.

Sumber : dari tulisan Asy Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul -hafidzahullah - di laman Facebooknya.

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment