Wednesday, 21 February 2018

hakekat orang yang berilmu, rek

Bismillaah

Mujahid bin Jabr rahimahullah berkata:

الفقيه من خاف الله وإن قل علمه، والجاهل من عصى الله وإن كثر علمه.

"Orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah walaupun ilmunya sedikit, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang bermaksiat kepada Allah walaupun banyak ilmunya."

Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 9 halaman 255

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment