Thursday, 10 May 2018

takutnya salaf terhadap ketenaran, rek

Bismillaah
Dahulu Bisyr bin Harits al-Hafy rahimahullah pernah berdoa:

اللهم إن كنت شهرتني في الدنيا لتفضحني في الآخرة فاسلبه مني.

"Yaa Allah, jika Engkau menjadikan diriku terkenal di dunia ini untuk Engkau bongkar aibku di akhirat nanti, maka cabutlah ketenaran itu dariku."

Shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqy dalam az-Zuhd al-Kabir, no. 147

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment